Epoka Nordlingów Strona Główna


Jest rok 1369. Magia została surowo zakazana, a ich użytkowników zaczęto ścigać. Wszystkie znane osoby umarły, lecz teraz przypadła kolej na ich potomków. Kilkanaście lat temu uważano, że nastał wreszcie wyczekiwany czas stabilizacji i pokoju, lecz to były tylko pozory. Na południu na dobre rozpoczęła się wojna domowa. Na północy władcy coraz częściej popadają miedzy sobą w konflikty. Mieszczanie przestają być ufni wobec siebie, a bramy miast nocami są zamykane. Wszystko podąża w złym kierunku. Może to świadczyć o upadku znanego nam świata. Przeżyj w tych ciężkich czasach walcząc z niebezpieczeństwami!
Epoka Nordlingów Strona GłównaPoprzedni temat «» Następny temat
Regulamin
Autor Wiadomość
Aelian DaerainSTRONNICTWO:
Epoka Nordlingów

RASA:
Człowiek

ZAJĘCIE:
Rządzenie

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
Niebiosa

WIEK POSTACI:
40 lat

STAN MAJĄTKOWY:
Bogaty

ROZGŁOS:
Sławny

MOTTO:
Dziel i rządź

MULTIKONTA:
Bolvar Halldorson

Wysłany: 2017-06-24, 00:41   Regulamin

§1 Postanowienia ogólne:

I.Regulamin jest to zbiór praw i obowiązków dotyczących forum "Epoka Nordlingów" jak i jej użytkowników;
II.Na straży przestrzegania regulaminu stoją administratorzy;
III.Rejestracja na forum jest równoznaczna z zaakceptowaniem poniższego regulaminu;
IV.Użytkownik rejestrując się na forum zobowiązuje się do przestrzegania konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych norm społecznych (tj: kultura osobista)
V.Nieznajomość praw nie zwalnia z ich przestrzegania;
VI.Niniejszy regulamin odnosi się do każdego, zarówno zwykłego użytkownika jak i całej administracji forum "Epoka Nordlingów";
VII.Tematyka forum jest oparta na „Sadze o Wiedźminie” Pana Andrzeja Sapkowskiego;
VIII.Poniższy regulamin jest własnością ekipy forum "Epoka Nordlingów", która ma na niego wyłączność. Zabrania się jego kopiowania oraz publikowania lub cytowania w innych miejscach niż forum Wiedźminlanidia;
IX.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za czyny, treści lub linki etc. pochodzące od użytkowników.

§2 Zmiany na forum


I.Wszystkie zmiany, zarówno w administracji, jak i w wyglądzie strony lub jej treści, będą publikowane w odpowiednim temacie;

§3 Administratorzy


I.Każdy administrator jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu;
II.Administrator ma prawo przydzielać kary użytkownikom (patrz §16);
III.Forum zarządza, opiekuje się i kontroluje trzech administratorów;
IV.Administratorzy rozpatrują sprawy przedstawione przez użytkowników w terminie do 7 dni;
V.Administratorami są:
~ Cristopher;
~ Aelian Daerain;
~ Adrien Sterne;
VI.Administratorzy muszą być obiektywnymi tj. niestronniczymi osobami;
VII.Administrator forum zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie dowolnego aspektu forum bez podania przyczyny;
VIII.Decyzje administratora forum są ostateczne. W przypadku odwołań od owych decyzji należy skontaktować się z danym administratorem i złożyć wyjaśnienia z odpowiednim uzasadnieniem. Jeśli jego zdanie jest niezmienne, dalsza dyskusja jest niewskazana, a odwołania na temat decyzji nie będą rozpatrywane.

§4 Niedozwolone treści


I.Na forum (tzn. w postach, tytułach, nickach, awatarach, podpisach, screenach, itd.) niedozwolone jest umieszczanie treści:
~ Pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii, innych obscenicznych lub przeznaczonych do oglądu tylko przez osoby pełnoletnie;
~ Brutalnych, ukazujących przemoc;
~ Zawierających groźby odnoszące się do życia realnego;
~ Wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej lub innych przejawów dyskryminacji; pokazujących hasła, symbole lub ludzi związanych ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm)
~ Łamiących prawo polskie lub międzynarodowe;
~ Innych kontrowersyjnych, naruszających zasady współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe;
II.Wyjątkiem od wszystkich podpunktów są posty klimatyczne, w których treści dotyczą fikcyjnej postaci.

§5 Przeznaczenie forum


I."Epoka Nordlingów" jest to gra tematyczna w formie forum pbf;
II.Forum propaguje także wolność słowa, dyskusji i zdrowego współzawodnictwa.

§6 Zakładanie tematów


I.Każdy może podjąć inicjatywę założenia tematu, lecz musi zgłosić projekt owego działu odpowiedniemu administratorowi;
II.Zabronione jest zakładanie tematów bez zezwolenia administratora, wyjątkiem jest Karta Postaci w odpowiednim dziale.

§7 Pisanie zwykłych postów


I.Posty nie mogą zawierać treści niedozwolonych (patrz §4);
II.Obowiązują zasady poprawności językowej tj. ortografia, interpunkcja (w razie problemów został założony ten temat);
III.Zabronione jest pisanie jednego postu pod drugim. W przypadku chęci dopowiedzenia czegoś należy użyć opcji "edytuj". Narzędzia takie jak kursywa, pogrubienie czy zmiana wielkości czcionki jak i inne funkcje mają służyć podkreślaniu istotnych informacji lub uwidaczniania nagłówków, a nie jako styl pisania całych postów. Wyjątkiem są posty administratorów;
IV.Nie wolno wcielać się w role administratorów lub zachowywać się jako dodatkowy członek administracji;
V.Niedozwolone jest niepotrzebne powtarzanie tego samego tekstu, znaków interpunkcyjnych lub innych treści;
VI.W postach nie wolno umieszczać obrazów. Wyjątek stanowią administratorzy;
VII.Nie wolno używać żargonu kaleczącego język polski;

§8 Pisanie postów klimatycznych


I.Obowiązują zasady poprawności językowej tj. ortografia, interpunkcja, stylistyka;
II.Zabronione jest pisanie jednego postu pod drugim. W przypadku chęci dopowiedzenia czegoś należy użyć opcji "edytuj";
III.Niedozwolone jest niepotrzebne powtarzanie tego samego tekstu, znaków interpunkcyjnych lub innych treści;
IV.W postach nie wolno umieszczać obrazów. Wyjątek stanowią administratorzy;
V.Nie wolno używać żargonu kaleczącego język polski;
VI.Każda wypowiedź naszej postaci powinna być zaczęta od nowej linijki i myślnika oraz napisana pogrubioną czcionką, a każda jej myśl kursywą;
VII.Aby mieć możliwość napisania postu klimatycznego należy mieć zaakceptowana kartę postaci;
VIII.Post może zawierać tylko i wyłącznie opis naszej postaci, jej zachowania, myśli, wypowiedzi oraz opis sytuacji;
IX.Nie wolno opisywać reakcji innych użytkowników jak i sterować ich postaciami;
X.Wyjątkiem jest zgoda danego użytkownika.

§9 Awatary


I.Każdy użytkownik po zarejestrowaniu jest zobowiązany ustawić awatar;
II.Nie może być on większy niż 250px x 350px;
III.Saga wiedźmińska dzieje się w czasach podobnych do średniowiecza, więc niedozwolone są awatary z rzeczami tkj np. samochody, pistolety, telefony komórkowe;
IV.Awatar musi być unikatowy, nie może wyglądać jak awatar innego użytkownika;
V.Nie może on przedstawiać treści opisanych w §4;
VI.Administracja forum zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia jeśli uzna, iż mimo spełnionych wymogów awatar nie nadaje się do użytku na forum.

§10 Nazwa użytkownika


I.Nazwa musi przybierać formę jednego z pięciu wariantów:
~ Imię;
~ Imię i nazwisko;
~ Imię i miejsce, z którego pochodzi postać;
~ Imię i przydomek;
~ Przydomek;
II.Może składać się maksymalnie z 25 znaków;
III.Nie może zawierać treści wymienionych w §4;
IV.Nie może być identyczny lub wyraźnie podobny do nicku innego użytkownika lub imienia postaci z kanonu wiedźmińskiego, nie dotyczy spokrewnionych postaci klimatycznych.

§11 Postacie klimatyczne


I.Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy użytkownik powinien mieć zaakceptowaną kartę postaci;
II.Postać nie może być wszechmocna. Munczowanie jest surowo karane;
III.Gracz może posiadać nieograniczoną ilość postaci, lecz z umiarem i aktywnością na każdym koncie;
IV.Przed uśmierceniem swojej postaci należy zgłosić to do rangowych;
V.Nie wolno stosować bilokacji, tzn nasza postać nie może przebywać w dwóch miejscach jednocześnie. Wyjątkiem jest wątek fabularny (fabuła główna,zlecenia,misje specjalne), który jest prowadzony niezależnie od innych wątków klimatycznych;
VI. Nie wolno być wszechmocnym, wszechwiedzącym itp. To co dana postać nie dowiedziała się podczas rozmowy, a zostało podane w opisie innego użytkownika nie może zostać wykorzystane do wypowiedzi naszej postaci;
VII. Nie wolno posiadać wymyślnych rzeczy typu: peleryna niewidka czy inne podobne rzeczy.

§12 Karty Postaci


I.Karta postaci jest to znacznej długości post opisujący postać klimatyczną, którą użytkownik będzie kierował;
II.Postać może być tylko człowiekiem, elfem, krasnoludem lub ich mieszanką;
III.Zawiera ona:
~ Imię, imię i nazwisko, imię i miejsce z którego pochodzi postać, imię lub przydomek lub sam przydomek;
~ Wiek;
~ Miejsce urodzenia;
~ Miejsce zamieszkania;
~ Zawód;
~ Charakter (przynajmniej 200 słów);
~ Historię (przynajmniej 300 słów);
~ Ciekawostki.
IV.Użytkownik ma obowiązek wstawić kartę postaci do odpowiedniego tematu tj tematu;
V.Karta postaci powinna być napisana zgodnie z zasadami podanymi w §7 i §8;
VI.Karty postaci są własnością intelektualną graczy, nie wolno ich kopiować.

§13 Shoutbox


I.Nie wolno zamieszczać treści podanych w §4;
II.Obowiązuje poprawność językowa.

§14 Mistrz Gry


I.Mistrz gry jest to postać służąca do wspomagania graczy w rozgrywce klimatycznej oraz w udziale w rozmaitych wydarzeniach stworzonych przez administracje;
II.Mistrz gry nie może nakładać kar, ani udzielać ostrzeżeń na użytkowników. Takie przywileje mają tylko Administratorzy;
III.Może on „wtrącać się” w rozmowy klimatyczne użytkowników;
IV.Podczas tych wydarzeń administracja zastrzega sobie prawo do okaleczania postaci. Zabić może tylko za zgodą użytkownika;
V.Posty pisane są tylko i wyłącznie z konta "Bajarz";
VI.Obecnie Mistrzami Gry są:
~ Aelian Daerain;
~ Morfeusz;
~ Sam O'Hood.

§15 Frakcje


I.Każdy gracz po zarejestrowaniu się na stronie powinien zgłosić się do administratora o przydzielenie do odpowiedniej frakcji;
II.Frakcja przedstawia jakie państwo popiera dana postać;
III.Użytkownik nie może posiadać trzech lub więcej postaci w tej samej frakcji.

§16 Kary i upomnienia


I.Każdy administrator po złamaniu przez użytkownika jakiegoś punktu regulaminu może udzielić następujących kar:
~ Upomnienie ustne;
~ Ostrzeżenie;
~ Usunięcie postaci (wyłącznie gdy użytkownik posiada więcej niż jedną postać. Wyjątkiem jest nałożenie przez administratora 3 ostrzeżeń);
~ Usunięcia dwóch postaci (wyłącznie gdy użytkownik posiada więcej niż dwie postaci. Wyjątkiem jest nałożenie przez administratora 5 ostrzeżeń);
~ Ban tymczasowy tj na 5, 10, 15, 20 dni;
~ Ban na konto;
~ Ban na IP;
II.Administrator musi podać przyczynę nałożenia kary;
III.Administrator może nie nakładać kary, gdy zauważy widoczna skruchę u winnego;
IV.W przypadku zauważenia wykroczeń użytkownik proszony zostaje o poinformowanie administracji w prywatnej wiadomości. Gwarantowana całkowita anonimowość.
 
   Podziel się na:  
Aelian DaerainSTRONNICTWO:
Epoka Nordlingów

RASA:
Człowiek

ZAJĘCIE:
Rządzenie

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
Niebiosa

WIEK POSTACI:
40 lat

STAN MAJĄTKOWY:
Bogaty

ROZGŁOS:
Sławny

MOTTO:
Dziel i rządź

MULTIKONTA:
Bolvar Halldorson

Wysłany: 2017-07-09, 22:25   

09.07.2017 r.

Regulamin został zaktualizowany poprzez dodanie nowych treści.
 
   Podziel się na:  
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż forum dyskusyjne za darmoTa strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Zapoznaj się również z nasza Polityka Prywatnosci

  
ROZUMIEM
Styl forum wykonany przez Kindred.
Wsparty na stylu autorstwa kotletbarani
Ze wsparciem ze strony Zirael;
Kodowanie występujące w działach wykonane przez Kindred


Strona wygenerowana w 0,99 sekundy. Zapytań do SQL: 10